Để đáp ứng nhu cầu gửi con của nhân dân trên địa bàn, nhà trường đã tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương và các dự án xây dựng cơ sở vật chất nhà trường khang trang, sạch đẹp. Hiện nay trường có 11 lớp học, 01 phòng giáo dục thể chất nghệ thuật, 01 phòng hội đồng và các phòng chức năng, 02 bếp ăn, 11 nhà vệ sinh (trong đó có 09 nhà vệ sinh trong các lớp học, 02 nhà vệ sinh của CBGV, NV). Trường có sân chơi rộng sân trường có nhiều cây xanh bóng mát, vườn hoa, cây cảnh và thiết bị đồ chơi ngoài trời.