Trường Mầm non Lam Vỹ có một đội ngũ CB - GV - NV có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, tất cả đều đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn, thành thạo trong việc ứng dụng CNTT vào dạy và học, quản lý trường học, luôn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Lam Vỹ xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. 

Năm học 2017-2018 nhà trường có tổng số 38 CBGV, NV trong đó: Cán bộ quản lý 03; giáo viên 24; nhân viên 11; Số CBGV, NV đạt chuẩn về trình độ chuyên môn là 34/38 đồng chí chiếm tỉ lệ 89,5%, trên chuẩn là 14/38 chiếm tỉ lệ 36,8%. Toàn trường có 11 nhóm, lớp với 293 trẻ được phân chia theo từng độ tuổi.

100% CB - GV - NV có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm.

- Cán bộ - giáo viên - nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.