Friday, 03/12/2021 - 14:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lam Vỹ

ẢNH XÉT ĐÁNH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 227/HD-PGDĐT ĐỊNH HÓA NGÀY 06/05/2021 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ  XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Sáng ngày 19/05/ 2021 trường mầm non Lam Vỹ tiến hành đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020-2021

Địa điểm: Văn phòng trường mầm non Lam Vỹ

Thành Phần: Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên

  + Tổng số: 22 đ/c

 + Có mặt: 22 đ/c